Du er her: DNT Ringerike > Turområder > Holleia  
 
Del | Tilbake | Skriv ut | Tips en venn

EVENTYRLIGE HOLLEIA

Holleia er det svære sammenhengende skogsområdet som strekker seg helt fra Tyrifjorden til Krøderen, fordelt på kommunene Ringerike, Modum og Krødsherad. Det fins mange innfallsporter til området, og de fleste tilkomstveiene er bomveier, enten helt stengt for bilkjøring eller åpne hvis du betaler bomavgift. På turkartet Holleia – Krokskogen, målestokk 1:50 000, står det hvor du kan starte turen.

Det meste av området ligger mellom 200 og 400 m o h, men Høg-Holleia, synonymt med Grønknuten naturreservat, har flere topper på over 600 m o h . Høyest er Rudskollen med sine 721 m o h , men det er Grønknuten på bare 681 m o h, som har den flotteste utsikten. Holleia er lite bebygd, med unntak av et hyttefelt med ca  100 hytter ved Væleren, det største vannet i området. Ellers fins det bare spredte hytter, mange av dem opprinnelig gamle setrer og tømmerkoier.

Det rolige og småkuperte landskapet preges mest av furu- og granskog samt en rekke myrer, vann, tjern og små vassdrag.  Mange vakre  og til dels  sjeldne blomsterarter trives på den mineralrike grunnen.

Kulturlandskapet har mange  spor etter gamle skjerp og gruver, som forteller om den omfattende gruvevirksomheten som ble drevet her over en periode på 200 år. Ertelien, den største og siste gruva som var i drift, ble først drevet som kobbergruve, senere som storprodusent av nikkel. – Ellers forteller gamle fløtningsdammer, tømmerkoier og seterbuer om skogsdrift og seterbruk, og de mange idylliske seterveiene er de eldste veiene på Holleia, perfekte for vandrere og syklister.

Men de to  som framfor alt har satt Holleia på kartet som eventyrrike og friluftseldorado er eventyrfortellerne Asbjørnsen og Moe. Asbjørnsens fortelling om ”En tiurleik på Holleia” (1846) har fascinert flere generasjoner, og også i dag fins det mange spillplasser for både tiur og orrfugl, hvor du kan oppleve den yre parringsleiken en tidlig vårmorgen. Fra gammelt av har Holleia vært et rikt område for jakt og fiske, og er det fremdeles. Nesten hvert år viser spor at bjørnen fremdeles er innom på sine vandringer,men sjansen er nok større for å møte elg og andre dyr,  som lever farlig under høstjakta.  - Holleia byr også på mange gode fiskevann med abbor, røye og til dels stor ørret, og i bærtida kan du fylle spannet med multer, blåbær og tyttebær. Og glem heller ikke soppkurven!

Det kan også være lurt å ha med kart og kompass eller GPS når du ferdes langs eller utenfor de mange kronglete stiene og tråkkene som går på kryss og tvers i disse dype skogene, hvor det er lett å komme i eventyrstemning også i dag.